Nurkowanie Wrakowe

Kurs wrakowy uczy jak nurkować na wraku, głównie chodzi tu o wraki statków ale nie tylko, może to być również wrak np. platformy wiertniczej, bombowca z drugiej wojny światowej, czołgu czy dużej koparki. Sama penetracja wraku dotyczy głównie jego otoczenia. Można nurkować obok czy nad wrakiem. Podczas kursu zapoznasz się z umiejętnościami, wiedzą, planowaniem, organizowaniem, technikami, problemami i ryzykiem związanym z nurkowaniem na wrakach.  Podczas tego szkolenie wykonasz cztery nurkowania. Pierwsze nurkowanie zapozna cię ze środowiskiem i specyfiką nurkowania na wraku oraz z metodami nawigacji podczas tego typu nurkowań. Podczas drugiego nurkowania rozwiniesz umiejętności wykonywania map wraku oraz oceny możliwej penetracji. Na trzecim nurkowaniu przećwiczysz w praktyce penetrację wraku. Podczas ćwiczenia penetracji na zewnątrz wraku przećwiczysz zabezpieczanie, rozwijanie i zwijanie linki, będziesz pływał wzdłuż liny z włączoną latarką zwracając uwagę na techniki nie mącenia. Podczas czwartego nurkowania szkoleniowego wykonasz faktyczną penetrację wraku pod bezpośrednim nadzorem swojego instruktora.

Uprawnienia po szkoleniu:
Uzyskanie certyfikatu Nurek Wrakowy PADI uprawnia do:
- planowania, organizowania, wykonania i logowania nurkowań rekreacyjnych do wraków,
- wykonywania ograniczonej penetracji w dostępnych wrakach, pozostająć w sferze światła dziennego do głębokości 40 m (mierzonych zarówno w poziomie jak i w pionie) jeśli jednocześnie posiada się uprawnienia do nurkowań głębokich.

Wymagania:
- ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
- posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego  

Newsletter

Kontakt z nami

Centrum Nurkowe Diving Planet

602-347-852, 793- 292- 888