Nitrox

 
Nurkowanie na nitroksie staje się obecnie bardzo popularne. Celem kursu jest zaznajpmienie nurków z procedurami, zasadami bezpieczeństwa, niebezpieczeństwami, ryzykiem, korzyściami i teorią bezdekompresyjego nurkowania na wzbogaconym powietrzu zawierającym od 22% do 40% tlenu. Nitrox to mieszanka tlenu i azotu, powietrze również jest nitroksem. Generalnie jednak mieszanki nitroksowe posiadają większą procentową zawartość tlenu niż jest w powietrzu. Większy udział tlenu w mieszaninie powoduje, że mamy w niej mniej azotu, a co za tym idzie jego oddziaływanie na nasz organizm jest mniejsze – znacznie mniej się nasycamy. Nitrox właściwie użyty pozwala osiągnąć określone korzyści: zwiększenie czasu bezdekompresyjnego w stosunku do nurkowania na powietrza, skrócenie dekompresji, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa.Zajęcia praktyczne polegające na poznaniu metod przygotowywania nitroksu i zasady działania przyrządów do pomiaru zawartości tlenu w mieszance, dokumentacja analizy, planowanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.Zaleca się, choć nie jest obowiązkowe wykonanie 2 nurkowań z wykorzystaniem nitroksu.

Uprawnienia po szkoleniu:
Po ukończeniu kursu nurek może:

- nurkować na wzbogaconym powietrzu o zawartości tlenu od 22% do 40%
- nabywać lub wypożyczać butle, automaty i inny sprzęt do wzbogaconego powietrza o zawartości tlenu do 40%
- rozpocząć szkolenie DSAT Tec Deep Diver

Wymagania:
- ukończone 15 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na uczestnictwo w kursie)
- posiadanie certyfikatu PADI OWD lub równoważnego.

Newsletter

Kontakt z nami

Centrum Nurkowe Diving Planet

602-347-852, 793- 292- 888