Nawigacja Podwodna

Dzięki temu kursowi poszerzysz swoją wiedzę na temat nawigacji pod wodą i posiądziesz umiejętności, które pozwolą Ci przeprowadzać bezpieczne nurkowania nawigacyjne. Wyróżniamy dwa rodzaje nawigacji: naturalna polega na orientacji pod wodą na podstawie słońca,  kamieni,  naturalny spadek. Nawigacja przy pomocy kompasu stosowana jest wszędzie tam, gdzie nawigacja naturalna jest niemożliwa.  Zajęcia praktyczne polegają na wykonaniu 3 nurkowań na wodach otwartych na głębokości 6-12 m. w czasie których będziemy ćwiczyć umiejętności nawigacyjne.                

Wymagania:
- ukończone 12 lat (od osób poniżej 18-tego roku życia wymagana jest pisemna zgoda rodziców na nurkowanie)
- posiadanie certyfikatu PADI AOWD lub stopnia równoważnego

Newsletter

Kontakt z nami

Centrum Nurkowe Diving Planet

602-347-852, 793- 292- 888