Kurs podstawowy OWD Padi

Open Water Diver – stopień podstawowy

Kurs nurkowania Open Water Diver, w systemie Padi, pozwoli Ci zapoznać się ze sprzętem nurkowym, jego obsługą oraz umożliwi w prosty, efektywny i bezpieczny sposób nauczenia się oraz doskonalenia podstawowych umiejętności nurkowania. Założeniem kursu jest nie tylko nauka nurkowania, ale także sprawienie przyjemności jego uczestnikom, którzy w prosty sposób mogą zdobyć odpowiednią wiedzę. Osoby uczestniczące w zajęciach powinny spełniać podstawowe wymagania stawiane nurkom. Są one do spełnienie przez każdego zdrowego człowieka. Zasadniczym kryterium jest umiejętność pływania (200 metrów w dowolnym czasie i dowolnym stylem), która związana jest z odpowiednią sprawnością fizyczną.

Wymagania wstępne:
Minimalny wiek 10 lat dla  Open Water Diver Junior oraz 15 lat dla Open Water Diver.

Przebieg kursu (trzy części):
Część pierwsza: Składa się z pięciu modułów teoretycznych. Kursant ma do dyspozycji materiały szkoleniowe w postaci podręcznika i płyt DVD z filmem instruktarzowym. Ponadto każdy moduł poprzedzony jest wykładem prowadzonym przez Instruktora PADI. Zajęcia teoretyczne pozwolą zapoznać się z podstawami niezbędnej wiedzy do bezpiecznego przebywania pod wodą.

Część druga: To zajęcia praktyczne w basenie w pełnym sprzęcie do nurkowania. Ćwiczenia praktyczne w niektórych wypadkach możliwe są do wykonania, w pewnym zakresie, również na wodach otwartych (wszędzie tam, gdzie warunki akwenu odpowiadają warunkom basenowym). Zajęcia te umożliwią sprawdzenie w praktyce wiedzy teoretycznej podawanej na wykładzie, będąc jednocześnie sprawdzianem podstawowych umiejętności nurkowych.

Część trzecia: To cztery nurkowania w wodach otwartych, które mają na celu doskonalenie wiedzy praktycznej w typowych sytuacjach, zdarzających się pod wodą. Pozwalają one ocenić zdobyte umiejętności. Struktura kursu umożliwia dopasowanie go do indywidualnych umiejętności uczestnika i wyjście naprzeciw jego oczekiwaniom. Podczas nurkowań szkoleniowych w akwenach otwartych, każdy ze studentów będzie mógł poznać warunki nurkowania oraz środowisko podwodne okolicznych wód, w których będzie nurkował po zakończeniu kursu.

Uprawnienia:
Międzynarodowy certyfikat Open Water Diver PADI uprawnia do nurkowania z partnerem o stopniu równorzędnym lub wyższym do 18 metrów bez konieczności przebywania pod bezpośrednią lub pośrednią opieką czy nadzorem instruktora we wszystkich bazach nurkowych na całym świecie. Możliwość korzystania z wszelkiego rodzaju działalności nurkowej. Możliwość uczestnictwa w zaawansowanym kursie PADI Advanced Open Water Diver oraz uczestnictwo w części kursów specjalistycznych.

Kiedy najbliższy kurs?