Divemaster

Divemaster – Mistrz nurkowy

Divemaster to pierwszy kurs PADI wprowadzający nurków na profesjonalną ścieżkę nurkowania i odgrywa kluczową rolę w systemie edukacyjnym PADI. W momencie ukończenia kursu student staje się członkiem PADI. Kurs ten ma za zadanie rozwinąć umiejętności przewodnika podwodnego, pomocnika instruktora i jednocześnie osoby zorientowanej w specyfice rynku nurkowego. Osoby, które pozytywnie ukończą to szkolenie zdobędą rangę certyfikowanego asystenta instruktora.

Wymagania wstępne:
Minimalny wiek 18 lat. Posiadanie stopnia Resce Diver lub równorzędnego innej organizacji oraz dowód ukończenia kursu pierwszej pomocy na przykład Emergency First Response z ostatnich 12 miesięcy. Posiadanie ukończonych i zalogowanych 20 nurkowań w książeczce nurkowej. Dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania. Zaświadczenie powinno być wydane w okresie 12 miesięcy.

Przebieg kursu:
Program kursu Divemaster opiera się na spełnieniu wymagań, dlatego też ilość czasu potrzebnego do zaliczenia programu zależy od liczebności grupy, względów logistycznych, zdolności i osiągnięć kursantów. Przykładowe harmonogramy zakładają, że zajęcia teoretyczne mają trwać w przybliżeniu 20 godzin, a zajęcia praktyczne 30 godzin (łącznie 50 godzin). Harmonogramy zakładają, że grupa będzie się składać z sześciu studentów. Szkolenie Divemastera składa się z trzech modułów, które obejmują między innymi: sprawdzenie umiejętności pływackich i nurkowych kursanta oraz pogłębianie wiedzy teoretycznej na tematy takie jak: fizyka, fizjologia, środowisko nurkowe, planowanie nurkowania, organizacja i kontrola nurkowania oraz sprzęt nurkowy.

Uprawnienia:
Certyfikowany Divemaster ma prawo: asystować instruktorowi PADI podczas prowadzenia szkoleń na basenie i wodach otwartych. Samodzielnie prowadzić programy PADI takie jak: Discovery Local Diving, Scuba Review.  Ogólnie nadzorować zarówno szkolenia jak i zajęcia poza szkoleniowe poprzez planowanie, organizowanie i kierowanie nurkowaniami.

Kiedy najbliższy kurs?